Sprzedaż pożyczek w SMS Kredyt

Spółka SMS Kredyt Holding S.A. podała do wiadomości dane dotyczące sprzedaży pożyczek w listopadzie bieżącego roku. W omawianym miesiącu średnia dzienna wartość udzielonych pożyczek sięgnęła kwoty 234 tysięcy złotych. Oznacza to, że spółka pożyczała dziennie o 20% więcej niż miesiąc wcześniej. W sumie, SMS Kredyt udzielił w listopadzie pożyczek na kwotę 4,45 miliona złotych. Firma już niedługo wzbogaci swoją ofertę pożyczkę wspierającą sprzedaż ratalną, co najprawdopodobniej pozwoli osiągnąć w najbliższym czasie jeszcze lepsze wyniki, jeżeli chodzi o udzielanie pożyczek.

Tak o wynikach i planach spółki wypowiada się Prezes Zarządu SMS Kredyt Holding S.A., Marcin Tokarek: „Celem SMS Kredyt Holding S.A. budowanie pozycji wiodącej marki na rynku pożyczek w Polsce. Dlatego też cieszy Nas, że po raz kolejny Spółka odnotowała bardzo dobry wynik na sprzedaży. Zmiany wprowadzone do działalności Grupy w lipcu br. przynoszą oczekiwane rezultaty, co widać w coraz lepszych wynikach sprzedaży z miesiąca na miesiąc”. (Źródło: Bankier.pl)

Dodaj swoją opinię