Finanse seniorów

Osoby starsze zadłużają się na coraz wyższe kwoty i nie zawsze radzą sobie ze spłatą długów. Ich finanse są w fatalnej kondycji. Wśród dłużników, którzy mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań odnotowuje się coraz większą liczbę osób starszych. Wiąże się to z problemami finansowymi polskich emerytów, a także z łatwością zaciągania pożyczek przez osoby legitymujące się wydrukiem z ZUS-u. Z badań wynika, że średnia wartość zaległości przypadająca na osobę w III kwartale w porównaniu z czerwcową publikacją zmalała z 20 790 złotych do 20 665 złotych. Jeśli jednak przyjrzeć się seniorom, to w tym jedynym przedziale odnotowano wzrost zadłużenia z 15 806 złotych do 16 070 złotych.

Na taką sytuację mają przede wszystkim zobowiązania pozakredytowe, pojawiające się w wyniku nieopłaconych na czas rachunków czy rat pożyczek pozabankowych. W sumie ich łączna kwota zwiększyła się o 2,14 miliarda złotych do 19,21 miliarda złotych. Poza tym seniorzy nierzadko borykają się z długami, które pozostawił po śmierci im współmałżonek. Najbardziej zadłużeni okazują się być mężczyźni.

Dodaj swoją opinię